23 Dub

DNS, rámcové dohody a čtvrtletní oznámení

Úvodní text:

Obsahem školení bude:

• ukázka vyplnění zavedení dynamického nákupního systému na formuláři typu “Výsledek” (na příkladu formuláře 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
• ukázka vyplnění oznámení o uzavření rámcové dohody na formuláři typu “Výsledek” (na příkladu formuláře 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
• ukázka vyplnění souhrnného čtvrtletního oznámení jako výsledku dynamického nákupního systému na formuláři typu “Výsledek” (na příkladu formuláře 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
• ukázka vyplnění souhrnného čtvrtletního oznámení jako výsledku rámcové dohody na formuláři typu “Výsledek” (na příkladu formuláře 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
• prostor pro dotazy

Místo konání:

On-line školení přes MS Teams.

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání.

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na e-mail:skolenivvz@mmr.gov.cz

Na vybrané školení se již nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
5 day forecast male enhancement reviews px premium male enhancement self help erectile dysfunction hypnosis virmax maximum male enhancement dietary supplement tablets male enhancement underwear review do oranges help with erectile dysfunction best erectile dysfunction pills online best safe male sex pills gas station ed pills what erection pills dont need a prescription lemonade diet with cayenne pepper pills keto blast gummies and oprah winfrey diet pills weight loss pill how to hypnotize myself to lose weight does the green tea fat burner pills work hd weight loss pills if you eat unhealthy but exercise will you lose weight my daughter needs to lose weight how to lose fat instead of water weight diet pills not fda approved stomach surgery to lose weight cost royal keto gummies ingredients list impact keto gummies chemist warehouse pills to reduce visceral fat CBD gummies from vermont charlottes web CBD nerve pain CBD for joint pain and swelling do CBD bath bombs work for pain best CBD thc combo for pain purekana CBD oil for sleep CBD products wholesale suppliers CBD gummies for ansomnia royal blend CBD gummies 25 mg best CBD lotions for joint pain how much CBD fir anxiety best choice CBD cream for arthritis pain el lay CBD gummies ohio CBD products vitamax colorado hemp gummies miracle of health product for life CBD oil