08 Srp

Prezentace NEN pro zadavatele začátečníky

Oddělení NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na školení NEN, které bude probíhat on-line formou. Zabývat se budeme základní problematikou zadávání VZ z pohledu zadavatele.

Obsah školení:

 1. Novinky v Národním elektronickém nástroji (NEN)
 2. Představení nového portálu zadavatele a rozcestníku zakázek
 3. Rychlé vyhledávání na veřejné části NEN
 4. Praktická ukázka zadávání zakázky malého rozsahu v NEN s ohlédnutím na zakázky dle ZZVZ
 5. Založení zakázky
 6. Příjem nabídek
 7. Hodnocení a posouzení
 8. Výběr dodavatele
 9. Uveřejnění smlouvy a další úkony nezbytné při zadávání VZ
 10. Vysvětlení VZ a námitek a spoustu dalšího
 11. Auditní výstupy a manažerské výstupy
 12. Otázky a odpovědi

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Harmonogram školení:

2 dny před začátkem školení Vám bude zaslána pozvánka na školení na Váš email. Školení proběhne přes Microsoft Teams. Microsoft Teams běží na jakémkoliv prohlížeči – Chrome, Edge, firefox atd. V době konání školení prosím klikněte na odkaz, který Vám bude zaslán na Váš email, a připojte se ke společnému video hovoru.

 • 9:30-10:30 první část školení
 • 10:30-10:40 přestávka
 • 10:40-12:00 druhá část školení

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.cz.

Po skončení školení Vám bude vystaven certifikát o absolvovaném školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
results of male enhancement pills how many erectile dysfunction drugs are there erection pill reviews surgical penile enlargement snl rock male enhancement pills what over the counter pills work like viagra male enhancement pill that only lasts a few hours what does erection pills do insurance no longer covering wegovy mounjaro to wegovy conversion chart how can you lose weight in 5 days luxe keto plus acv gummies diet pills that block calories natures way slim right gummies recipes for smoothies to lose weight otc diet pills and antihypertensive what can help suppress my appetite blind from diet pills top fat shredding pills help i need a diet pill that works alli diet weight loss supplement pills orlistat120ea most effective and fast diet pill vegan cbd gummies buy online luxy cbd gummies shark tank normal amount of thc to consume in gummies cbd products in twin cities cbd gummy thc tom brady cbd gummies royal cbd watermelon gummies uplift health brands cbd gummies cbd gummies reverse tolerence cbd gummies el paso cbd capsules review swanson health products review drops cannabis gummies 300 mg gummy bears thc best cbd hemp strains for anxiety cbd gummies plane smoke buddies cbd gummies most effective cbd for arthritis pain thc gummies news