23 Dub

Centralizované zadávání v NEN – sběry a navazující veřejné zakázky

Oddělení NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na školení NEN, které bude probíhat on-line formou. Zabývat se budeme představením centralizovaným zadáváním v NEN. Pro účast na školení je nutná znalost alespoň základní orientace v NEN.

Obsahem školení bude:

 1. Obsah školení:
  • Úvodní představení a prezentace základních principů a prvků práce s centralizovaným zadáváním v NEN (aneb také co vše mi může usnadnit práci)
  • Ukázka průběhu sběru v systému NEN
  o Z pohledu „centrálního zadavatele“
  o Z pohledu pověřujících zadavatelů
  o Administrace veřejných zakázek na základě uskutečněného sběru (případně stručně problematika – jak ze sběru vytvořit DNS/RD)
  o Jak a jaké lze získat ze systému NEN exporty dat
  • Diskuze a dotazy

  Účast:

  Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

  Harmonogram školení:

  2 dny před začátkem školení Vám bude zaslána pozvánka na školení na Váš email. Školení proběhne přes Microsoft Teams. Microsoft Teams běží na jakémkoliv prohlížeči – Chrome, Edge, firefox atd. V době konání školení prosím klikněte na odkaz, který Vám bude zaslán na Váš email, a připojte se ke společnému video hovoru.

  Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

  Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

  V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.gov.cz.

  Přihlásit se na školení  * označené údaje jsou povinné.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
beast male enhancement gel hillstone hemp cbd gummies for sex alpha max performance gummies reviews do pennis extenders work sex natural enhancement pills nyc law cnn plus male enhancer does lower blood preasure help male sexual performance rhino 500k pill review the pills at sex stores good for erecticle dysfunction progesterone cream to help sex drive male enhancement used for verutum rx male enhancement not in usa sizevitrexx male enhancement supplement reviews vasoplexx male enhancement pills vcaps natural male enhancers maxiderm male enhancement reviews truth male enhancement cbd gummies male enhancement pills compare halal dietary supplements for weight loss best fat burner food for belly fat best supplements shakes for weight loss will cardio help me burn belly fat xslim keto gummies reviews workouts to burn side belly fat best exercise for fat burning belly best cheap weight loss supplement pro burn keto gummies website does the plank burn belly fat are gummies keto best fat burner for belly fat drink weight loss supplement like phentermine how many crunches to burn belly fat cbd product ebitda multiples what is power cbd gummies cbd gummies pain botanical cbd gummies reviews cbd gummies clean blood vessels can you travel with cbd gummies internationally cbd skin patches sleep is cbd gummies haram