14 Říj

Prezentace NEN pro dodavatele začátečníky

NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na on-line školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu dodavatele. Školení bude zaměřeno na verzi HTML 5. Účast na školení je bezplatná.

Obsahem školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.

Místo konání:

On-line školení přes MS Teams.

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.cz

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does libido max work instantly does wine help erectile dysfunction top 5 fast working sex pills for men where to buy male enhancers in mt laurel nj what stores sell ed pills best viagra pills over the counter what is the number one male enhancement pills for harder erections minx sex pill review male angel sexual performance enhancer green tea cures premature ejaculation is apaxstion a good male enhancement drug libido max male enhancement reviews male enhancement supplement destin fl what diet pills can i take with levothyroxine supplement for keto diet sin sin diet pill as seen on tv weight loss gummies 10 day liquid diet weight loss results alli vs other diet pills fat burner pills overdose side effects of golo diet pill where can i buy super slim keto gummies pink to lose weight diet pills for hormone imbalance sure slim keto gummies shark tank episode keto a c v gummies weight loss pills with energy boost what stores carry keto pills most effective prescription weight loss pills cbd for pain dr leveinstein sleep cbd gummies uk medicated gummies thc recipe cbd gummies lethbridge thc gummy recipe with pectin hemperiffic cbd wellness products edible gummies thc 10 mg how long does thc from gummies stay in system best cbd gummies for anxiety and stress near me do cbd joints help with anxiety