08 Dub

Prezentace NEN pro dodavatele začátečníky

NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na on-line školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu dodavatele. Účast na školení je bezplatná.

Obsahem školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.

Místo konání:

On-line školení přes MS Teams.

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.gov.cz

Přihlásit se na školení* označené údaje jsou povinné.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
exercises to help with erectile dysfunction non prescription erectile dysfunction pills uk red ginseng male enhancement how to help your partner with sexual performance anxiety traditional medicine to treat erectile dysfunction best chinese male enhancement purchase solution to treat erectile dysfunction sustain male enhancement pills best sex enhancement pills for male in philippines testo me male enhancement trisha yearwood gummies for weight loss best keto burn pills sauna before or after workout to lose weight how to cleanse body to lose weight model diet plan for weight loss does tru bio keto gummies really work best p57 hoodia diet pills best exercise for seniors to lose weight impact keto and acv gummies good prescription weight loss pills does CBD take away chronic pain CBD dosage for sleep disorder CBD gummie tine to work martha stewart CBD gummies sale CBD health benefits reduced chronic CBD oil benefits psychoactive compounds CBD balm for period pain what is CBD product manufacturing local CBD balm for pain CBD oil pain relief study best CBD tincture for anxiety 2024 CBD oil benefits role in treating where can you buy CBD gummies for pain lemongrass CBD cream for pain dazed CBD gummies real CBD oil products hemp oil or CBD oil for sleep best CBD gummies for sexual performance hemp oil without CBD for anxiety buy CBD product bundles