30 Lis

Změna provozovatele číselníku NIPEZ

Vážení zadavatelé,

od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku NIPEZ. Nově bude číselník NIPEZ dostupný na internetové adrese https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez.

Novinkou oproti původnímu číselníku je nadstavbová vrstva 21 kategorií komodit, do nichž je v další úrovni rozčleněno původních 80 kategorií. Nadstavbová vrstva byla vytvořena za účelem snazší orientace v samotném číselníku a zpřehlednění tvorby statistických sestav dle předmětu veřejné zakázky.

V Číselníku NIPEZ byla zachována funkce vyhledávání dle klíčových slov a zobrazení sad vlastností pro konkrétní CPV kódy. Oproti původní aplikaci byl zrušen přístup pro registrované uživatele, nově je možné celý číselník bez omezení stáhnout ve zvoleném formátu.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
anxiety pills affect erectile dysfunction what is the most effective drug for premature ejaculation does vitality male enhancement work do energy bits help your sex drive sex pills at corner stores what drugs for erectile dysfunction can you have sex during sugar pills best male enhancement pills sold in stores bull jiuyuejiu biology male enhancement pills can hypnosis cure erectile dysfunction orange male enhancement pill how much does 6 viagra pills cost gold lion male enhancement pill reviews rx gold male enhancement reviews how does keto pills burn fat hcg weight loss pills how to help my lab lose weight what to expect on wegovy shark tank keto pills ingredients which green tea diet pills work best keto acv gummies before and after best diets pills for weight loss rachael ray weight loss pill should you take acv gummies before or after meals pills that make you lose fat how fast can you lose weight with weight watchers weight loss pills cause diarrhea grocery list for someone trying to lose weight keto management pills reviews appetite suppressant pills gnc cbd rub benefits kid dies from thc gummies cheap cbd gummies cali is cbd good for sleeping what happens if you eat expired cbd gummies which fights anxiety thc or cbd cbd products brighton delta 9 gummies nyc hemp gummies for depression cbd gummies definition