25 Dub

Potraviny stejného druhu podle společného stanoviska MMR a MZE

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství vydávají společné stanovisko ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty pravidelně pořizovaných potravin.

Stanovisko naleznete na tomto odkazu.

Doplňující informace, které mají sloužit ke snadnější aplikaci závěrů ze Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství naleznete tamtéž.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.