09 Úno

Nový Věstník veřejných zakázek

Vážení zadavatelé,

od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické s.r.o.

Nový Věstník veřejných zakázek je dostupný na internetové adrese https://vvz.nipez.cz.

Je nezbytné, aby se do nové aplikace registrovali všichni uživatelé Věstníku veřejných zakázek. Uživatelé měli možnost registrovat se v nové aplikaci již od 1. března 2023.  Ostrý provoz aplikace s možností uveřejňovat a vyhledávat formuláře bude poté zahájen od 3. dubna 2023.

Změní se také systém plateb za uveřejnění formuláře, nově bude tato služba pro všechny uživatele zdarma, platby za provoz Věstníku veřejných zakázek bude hradit Ministerstvo pro místní rozvoj za podmínek stanovených ve smlouvě.

Veškeré formuláře uveřejněné ve stávajícím Věstníku od října 2016 budou přeneseny do nového Věstníku tak, aby k nim bylo možné uveřejňovat opravné či navazující formuláře.

Dovolujeme si dále informovat, že za účelem hladkého spuštění nového Věstníku a přenesení dat bylo nezbytné stanovit přechodné období od středy 29. března 2023 do neděle 2. dubna 2023, kdy bude stávající Věstník mimo provoz a nebude možné odesílat a uveřejňovat žádné formuláře.

Upozorňujeme proto zadavatele, že během tohoto přechodného období nebude možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Žádáme uživatele, aby si s ohledem na toto přechodné období naplánovali odesílání svých formulářů, aniž by bylo ohroženo dodržení zákonných lhůt. Poslední formuláře musí být odeslané do stávajícího Věstníku nejpozději v úterý 28. března 2023 do 14:00 hod. Tyto formuláře budou uveřejněny v pondělí 3.dubna 2023 již v novém Věstníku.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce Věstníku veřejných zakázek děkuje společnosti NESS Czech s.r.o. za dlouholetou spolupráci při zajišťování zákonných uveřejňovacích povinností, aktivní řešení problémů a předání potřebné dokumentace pro vývoj nové aplikace.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
drugs available in usa for erectile dysfunction viagra pills sold near me fukima male enhancement reviews best erectile dysfunction pills review potassium nitrate male enhancement male enhancement pills at gas stations magnum does plexus triplex help with sex drive best male orgasm enhancer ordering generic ed pills nordic power male enhancer ingridients medicine for male enhancement what does extenze male enhancement pills do quick cure for premature ejaculation unprotected sex on placebo pills goli apple cider vinegar gummies what are they good for a list of belly fat burning foods are there any healthy weight loss supplements fruits that help to burn belly fat bioscience keto gummies drew barrymore upper health keto acv gummies reviews keto acv gummies as seen on shark tank great results acv keto gummies weight loss supplements for type 2 diabetes healthy options weight loss supplements via keto gummies nz reviews for keto bites gummies fast acting weight loss supplements what foods and drinks burn belly fat hemp gummys hemp bombs cake delta 9 gummies 300 mg thc gummy worms garden of eden cbd gummies 500mg gummy bear thc prescription cbd gummies strongest cbd gummies for arthritis delta 9 thc gummies buy best thc gummies for energy and focus hemp flower gummies green roads cbd pain creme oasis hemp gummy