09 Úno

Nový Věstník veřejných zakázek

Vážení zadavatelé,

od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické s.r.o.

Nový Věstník veřejných zakázek je dostupný na internetové adrese https://vvz.nipez.cz.

Je nezbytné, aby se do nové aplikace registrovali všichni uživatelé Věstníku veřejných zakázek. Uživatelé měli možnost registrovat se v nové aplikaci již od 1. března 2023.  Ostrý provoz aplikace s možností uveřejňovat a vyhledávat formuláře bude poté zahájen od 3. dubna 2023.

Změní se také systém plateb za uveřejnění formuláře, nově bude tato služba pro všechny uživatele zdarma, platby za provoz Věstníku veřejných zakázek bude hradit Ministerstvo pro místní rozvoj za podmínek stanovených ve smlouvě.

Veškeré formuláře uveřejněné ve stávajícím Věstníku od října 2016 budou přeneseny do nového Věstníku tak, aby k nim bylo možné uveřejňovat opravné či navazující formuláře.

Dovolujeme si dále informovat, že za účelem hladkého spuštění nového Věstníku a přenesení dat bylo nezbytné stanovit přechodné období od středy 29. března 2023 do neděle 2. dubna 2023, kdy bude stávající Věstník mimo provoz a nebude možné odesílat a uveřejňovat žádné formuláře.

Upozorňujeme proto zadavatele, že během tohoto přechodného období nebude možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Žádáme uživatele, aby si s ohledem na toto přechodné období naplánovali odesílání svých formulářů, aniž by bylo ohroženo dodržení zákonných lhůt. Poslední formuláře musí být odeslané do stávajícího Věstníku nejpozději v úterý 28. března 2023 do 14:00 hod. Tyto formuláře budou uveřejněny v pondělí 3.dubna 2023 již v novém Věstníku.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce Věstníku veřejných zakázek děkuje společnosti NESS Czech s.r.o. za dlouholetou spolupráci při zajišťování zákonných uveřejňovacích povinností, aktivní řešení problémů a předání potřebné dokumentace pro vývoj nové aplikace.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.