05 Úno

Nová verze VVZ

Dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms).

Aktualizovaný provozní řád, související metodiky a nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) naleznete v sekci Nápověda a dokumentace.

Současně v této souvislosti upozorňujeme, že k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
will viagra help premature ejaculation n gorged male enhancement pills how to enhance male feltilty with diabetes fixing curve penis enlargement ayurveda products for premature ejaculation extra strength double x male enhancement support male enhancement dr oz field and stream male enhancement end male enhancement herb stack epic male enhancement stronger red boost blood flow support review foods to cure premature ejaculation in nigeria fennel seeds for male enhancement proven sx male enhancement how much weight can i lose in 15 weeks what medicine makes you lose weight lida daidaihua diet pill warnings is keto acv gummies safe to take oprah weight loss gummies diet weight loss pills meridia underwear to lose weight new rx weight loss pill extreme diets to lose weight fast how do diet pills make you lose weight lipo bc pills weight loss reviews juice to lose weight fast better sleep with cbd renown cbd products cbd products that are az legal what type of cbd product is best for back pain general claims of products with cbd what can upping the mg of a cbd product do cbd gummy shipping green roads health benefits of thc gummies can you order cbd gummies through the mail total pure cbd gummies 300mg cbd oul help you sleep wnon thc gummies can you mail cbd gummies in the mail koi cbd gummies 60g