21 Lis

Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025

Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Přehled změn limitů

2022-2023 2024-2025 Popis
 3 653 000 3 494 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na státní úrovni
5 610 000 5 401 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni
140 448 000 135 348 000 stavební práce, koncese
11 247 000 10 826 000 dodávky a služby u sektoru a obrany nebo bezpečnosti
2 087 000 1 955 000 vyčlenění části u dodávek a služeb
26 096 000 24 440 000 vyčlenění části u stavebních prací
19 572 000 18 330 000 zvláštní služby u klasických
26 096 000 24 440 000 zvláštní služby u sektoru

 

Přestože na úrovni EU byly limity v eurech navýšeny (nařízení 2023/2495, nařízení 2023/2496, nařízení 2023/2497, nařízení 2023/2510), dochází v ČR k jejich snížení, což je způsobeno silným kurzem koruny, tedy přepočtem z eur (sdělení o odpovídajících hodnotách). Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb (návrh nařízení zde).

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
blue rhino pill viagra blue or yellow pills knock off erection pills penis enlargment pills do they work vitamin c supplements with viagra best natural supplements for erectile dysfunction gnc best medicine to cure premature ejaculation in usa erect blend pills red rhino enhancement pills difference between erectile dysfunction drugs top ways to cure premature ejaculation exercises to treat premature ejaculation lose weight and tone in 2 weeks wegovy precio en chile pills that give you energy and lose weight main pills for dieting alli weight loss gain and lose weight fast can acupuncture help you lose weight how to lose weight in postpartum not eating to lose weight what performic diet pill is better for obese does your nipple get smaller when you lose weight can diet pills cause false positive drug test does wegovy help with insulin resistance wegovy out of pocket price how to save on wegovy green tea coffee bean diet pills cbd gummies and sleep apnea what cbd is better for pain get a cdphe number for cbd products labeling of cbd products gold top cbd gummies how do i make cannabis gummies lecithin cbd benefits cbd for eldery for knee pain cbd helps sleep and nausea thc gummies london free thc gummies free shipping 125mg cbd gummies