06 Pro

Překlad nového zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů

Vážení zadavatelé, na základě četných dotazů pro vás MMR zajistilo překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejích právních předpisů (vyhlášek a nařízení vlády) do anglického jazyka.

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících níže uvedených právních předpisů slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění, resp. česká verze uvedených souvisejících právních předpisů v platném znění.

ACT No. 134/2016 Coll. on Public Procurement

REGULATION No. 169/2016 Coll. on determining the scope of documents required for public works contracts and inventories of works, suppliers or services including statements of measurements

REGULATION No. 170/2016 Coll. on establishing the lump sum of the costs of proceedings to review the actions of the contracting authority during the award of public contracts

GOVERNMENT DECREE No. 172/2016 Coll. on determination of thresholdes and amounts for the purposes of the Act on Public Procurement

GOVERNMENT DECREE No. 173/2016 Coll. on determining binding award criteria of public contracts for the acquisition of road vehicles

REGULATION No. 248/2016 Coll. on elements of the application for a prior opinion on the conclusion of a public contract and on modification of the contractual obligation pursuan to the Act on Public Procurement

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male package enhancer cup legit male enhancement product maxoderm male enhancement formula condor CBD gummies for sex sustituto natural del viagra can you take too much extenze the rock male enhancement pill vitamins that help with ed high rise male enhancement birth control pills after sex keto diet support group do you naturally lose weight as you get older lose weight in 20 days how to cleanse body to lose weight keto avc gummies review colon cleanse lose weight fat burning pills garcinia what can i put in water to lose weight triad weight loss pills which keto pill really works diet pill covered by aarp medicare complete keto acv gummies how to take them cutting to lose weight how long does it take to lose weight on metformin power cbd gummies legit what are the best thc gummies cvs cbd for pain cbd gummys dementia thc delta 8 gummies get you high tri leaf cbd gummies price private label cbd bath products risks with cbd gummies cbd gummies near beckly wv cbd sleep kit full spectrum cbd products for sale what is a delta 9 gummy best quality cbd gummies for anxiety citizen cbd pain spray cbd gummies no thc for vestibular migraine cbd patch for pain