03 Říj

Český překlad doplněných FAQ k sankcím proti Rusku

Evropská komise rozšířila často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Přidány byly odpovědi na otázky č. 36 až 48.

Český překlad doplněných FAQ naleznete zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.