09 Pro

Limity určující nadlimitní veřejné zakázky se mírně zvyšují

Vláda schválila změnu nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Od 1. 1. 2022 se změní výše finančních limitů, podle kterých se určuje, zda je veřejná zakázka nadlimitní a zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy. Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.

Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce bude 140 448 000 Kč a pro dodávky a služby 3 653 000 Kč. Ostatní limity lze vyčíst z následující tabulky.

2 087 000 vyčlenění části u dodávek a služeb
3 653 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na státní úrovni
5 610 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni
11 247 000 dodávky a služby u sektoru a obrany nebo bezpečnosti
19 572 000 zvláštní služby u klasických
26 096 000 zvláštní služby u sektoru, vyčlenění části u stavebních prací
140 448 000 stavební práce, koncese
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.