20 Led

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona o veřejných zakázkách

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.