10 Kvě

Novela ZZVZ prošla Senátem

Dne 10. 5. 2023 schválil Senát novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tím byl učiněn další významný krok v jejím legislativním procesu. Projednávána byla jako Senátní tisk č. 74. Novela upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla, zvýší srozumitelnost předpisu a přinese snížení administrativní zátěže.

Senát však schválil novelu ve znění odlišném od Poslanecké sněmovny. Ta se jí tudíž bude muset zabývat opětovně. Změny prosazené v Senátu se týkají výše limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu a vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu střetu zájmů (Sněmovní tisk 249/9).

Top 10 novely ZZVZ

  • výjimka pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek pravidelné povahy bude pro nadlimit zrušena (§ 19 odst. 3)
  • zpřehlednění kdy komunikovat písemně, kdy elektronicky a kdy ústně (§ 211)
  • aktuálnost dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele (§ 122)
  • zadávací lhůta a jistota vyjasněna (§ 40, 41, 48)
  • zjednodušený režim zpřehledněn (§ 129)
  • rámcové dohody a dynamické nákupní systémy doladěny (§ 131 až 142, 242).
  • základní způsobilost ve zjednodušeném podlimitním řízení povinně (§ 53)
  • přístup ÚOHS k dokumentaci o zadávacím řízení z elektronického nástroje (§ 262a)
  • flexibilita pro neziskový sektor a zemědělskou politiku (§ 4, 30)
  • poskytování údajů u otevírání elektronických nabídek (§ 109)

Se všemi změnami, které novela ZZVZ přinese, se můžete seznámit zde nebo v rámci našich školení.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.