18 Čvn

Rozšíření možností prokazování kvalifikace v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů přijímá s ohledem na § 9 zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, pro prokázání způsobilosti podle § 74 a § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejen výpisy z informačních systémů veřejné správy, ale také ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.