07 Srp

Hodnota reference u podlimitního řízení

Dobrý den, muže být hodnota reference vyšší, než je předpokládaná cena veřejné zakázky? Myslím, že u nadlimitních je to 50% z ceny zakázky. Jaký je klíč u podlimitního řízení ve výpočtu ceny reference k prokázání technické kvalifikace? Děkuji
Aktuální právní úprava nařízená zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) žádné explicitní omezení hodnoty tzv. referenční zakázky neobashuje, nicméně požadavek zadavatele, který by byl vyšší, než je předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky by byl diskriminační a tedy v rozporu s ustanovením § 6 ZZVZ.
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.