18 Led

ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

Výsledky vyhledávání:

Vypořádání námitek proti zadávacím podmínkám při pravomocném zrušení ZŘ

Aktivní legitimace při podání námitek (§ 241 - § 242)

Kaucia

Námitka

Podpis námitek

Zpětvzetí námitek

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.