18 Led

ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

Výsledky vyhledávání:

Vzdání se práva podat námitky (§ 243)

Vypořádání námitek proti zadávacím podmínkám při pravomocném zrušení ZŘ (§ 245)

Aktivní legitimace při podání námitek (§ 241 - § 242)

Platba kauce (§ 241, § 249)

Náležitosti námitek - vzor (§ 244)

Podpis námitek (§ 244)

Zpětvzetí námitek stěžovatelem (§ 245)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.