21 Čvc

Vláda schválila Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. července 2022 schválila svým usnesením č. 601 Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

V roce 2021 bylo v NEN evidováno celkem 2 681 zadavatelů, 21 431 dodavatelů a 42 356 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN. Procentuální nárůst oproti předchozímu roku byl 23,6 % u zadavatelů, 16,6 % u dodavatelů a celkově narostl počet uživatelů o 13,8 %. Finanční objem zadaných veřejných zakázek v NEN v roce 2021 činil celkem 84 579 172 774,94 Kč bez DPH. Finanční objem zadaných veřejných zakázek se vždy v průběhu následujícího roku zvyšuje tak, jak uživatelé dodatečně vkládají data do systému. Dá se předpokládat, že finanční objem zadaných zakázek za rok 2021 přeroste 100 mld. Kč – tj. cca 20 % trhu veřejných zakázek. Objem zadaných veřejných zakázek v NEN se zvýšil o 2,31 %.

Za rok 2021 zaměstnanci MMR realizovali 46 on-line školení, na kterých bylo proškoleno 976 uživatelů z řad zadavatelů i dodavatelů. Z důvodu pandemie coronaviru byla školení v roce 2021 realizována on-line formou.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
dr li power up penis enlargement vasodilators and erectile dysfunction ed drugs and premature ejaculation fusion male enhancement pill reviews good stomach diet pills does cayenne pepper pills burn fat best diet pills quick weight loss best pill to lose stomach fat can diet pills make you lose weight how to lose weight at age 40 how to lose weight in 4 hours what percentage protein should i eat to lose weight how to lose bmi weight keto pills light green bottle on blood pressure medication and passed out what pills cause high blood pressure blood pressure medication that starts with m symptoms too high dosage blood pressure medication meloxicam high and high blood pressure medication effect of aspirin on blood pressure medication blood pressure medication that begins with t does statin drugs raise blood pressure high blood pressure changing medication side effects sleep apnea high blood pressure treatment blood pressure drug starts with n german blood pressure medication can keto pills raise your blood pressure bradycardia blood pressure medication sleeping pills with high blood pressure the pill side effects high blood pressure blood pressure medication half life blood pressure medication comparison hemp bombs cbd gummies fail a drug test best price for cbd gummy 10mg 100 pure cbd oil for anxiety cbd dissolvable sleep tablet boxes for sale is medicinal marijuana better for pain than cbd oil cbd for anxiety near me sciatica pain relief cbd oil gummies with hemp extract