21 Čvc

Vláda schválila Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. července 2022 schválila svým usnesením č. 602 Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021. Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2021 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení atd.).

Součástí zprávy je také shrnutí aktivit v legislativní oblasti, v oblasti školících aktivit, přípravy metodik a dále informace od orgánů, které mají kontrolní pravomoci v oblasti zadávání veřejných zakázek, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva financí.

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ.

 

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 602 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 602 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.