21 Čvc

Vláda schválila Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. července 2022 schválila svým usnesením č. 602 Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021. Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2021 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení atd.).

Součástí zprávy je také shrnutí aktivit v legislativní oblasti, v oblasti školících aktivit, přípravy metodik a dále informace od orgánů, které mají kontrolní pravomoci v oblasti zadávání veřejných zakázek, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva financí.

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ.

 

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 602 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 602 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Cbdfx Broad Spectrum Cbd Gummies With Biotin Cbd Oil And Pain Research Are Cbd Products Legal In Maryland Fullbofy Cbd Gummies White Label Cbd Products Manufacturer Cbd Eagle Hemp Gummies Cbd Herb Benefits Pet Cbd Products Atlanta Ga Are Cbd Gummies Legitmate White Label Full Spectrum Cbd Gummies Oberlo Cbd Products Cbd Gummies And Edibles Cbd Oil Pen For Anxiety What Existing Products Have Cbd In Them Kenai Cbd Gummies Near Me What Do You Call Companies Who Sale Cbd Products Will Cbd Isolate Help Me Sleep Where Can You Buy Biolife Cbd Gummies Best Cbd Oil For Depression Sleep Cbd Additive Pain Relief