26 Bře

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SKD

Dovolujeme si upozornit dodavatele disponující datovou schránkou zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, že současná situace neovlivnila povinnosti dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (více na https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx) písemně oznámit nejpozději do 31. 3. 2020, že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d).
Doklady, které je nutné zaslat tedy jsou:

  1. Formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů”.
  2. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani a na zdravotním pojištění.
  3. Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků příslušného finančního úřadu.
  4. Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení.
    Informace k provozu ČSSZ naleznete zde – https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-umoznuje-verejnosti-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky-a-pristupuje-k-organizacnim-opatrenim-s-cilem-snizit-ri    
    Informace k provozu FÚ naleznete zde – https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Mimoradny_provoz

Liberační důvody (tj. důvody pro prominutí zmeškání úkonu) při nesplnění této zákonné povinnosti budou posuzovány individuálně.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.