05 Zář

Školení NEN pro dodavatele (nová verze HTML 5)

ONEUIS si Vás dovoluje pozvat na školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu dodavatele. Školení bude zaměřeno na novou verzi HTML 5. Účast na školení je bezplatná, občerstvení bude zajištěno.

Obsahem školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.
   Datum konání Prezence  Čas konání Název semináře Místo konání
16. 12. 2019 8:45 9:00 – 13:00 Školení NEN pro dodavatele (nová verze HTML 5) AVI zasedací místnost 1 (s pódiem)

Místo konání:

AVI jednací sál, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, vstup z Pařížské ulice č. p. 4

Účast:

Přihlášky a jakékoliv dotazy ohledně školení zasílejte na email: skoleninen@mmr.cz

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.