16 Říj

Sdělení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo dopis eurokomisařky Elźbiety Bieńkowské, týkající se „Sdělení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí“, přijatého Evropskou komisí jako součást balíčku opatření pro řešení této krize.

Sdělení obsahuje přehled možností veřejných zadavatelů, které lze podle stávajících pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek využít při urychleném zajišťování ubytování a dodávek nejzákladnějších výrobků a služeb. Sdělení odráží postoj Evropské komise, pokud jde o výklad směrnic o zadávání veřejných zakázek včetně volby postupů a lhůt v případech naléhavosti a krajní naléhavosti a nevytváří žádná nová legislativní pravidla.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.