01 Dub

Proces navazování formulářů F03 a F06 dle nových pravidel stanovených Úřadem pro úřední tisky EU – TED

Vážení uživatelé,

 v souvislosti se změnami validačních pravidel na straně Úřadu pro úřední tisky EU – TED, dochází v těchto dnech k souvisejícím změnám na straně Věstníku veřejných zakázek tak, aby byl zachován bezproblémový proces uveřejňování jak na národní, tak evropské úrovni. Tyto změny se týkají způsobu navazování jednotlivých uveřejňovaných formulářů v rámci jedné veřejné zakázky.

 Tato úprava pravidel se týká POUZE formulářů sady „F“.

 Podrobný metodický postup naleznete zde.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.