02 Lis

Postup při uveřejňování informací ve VVZ o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona o veřejných zakázkách

V případě, že zadavatel uveřejňuje informace formou oznámení ve Věstníku veřejných zakázek o veřejných zakázkách nad rámec povinností stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [i], při uveřejnění těchto informací je doporučeno:

– V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  IV.1) Druh řízení – označit  druh řízení „otevřené“,  neboť zadavatel uveřejněním oznámení oslovuje neomezený okruh uchazečů k podání nabídky (stejně tak v případě, že zadavatel ruší zakázku a oznamuje tuto skutečnost prostřednictvím formuláře Zrušení zadávacího řízení, v oddíle 5.1) označí druh zadávacího řízení „otevřené“)

– V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  VI.4)  Odvolací řízení  – v případě veřejných zakázek, které nejsou zadávány dle zákona o veřejných zakázkách, není povinností zadavatele  tyto údaje vyplňovat

– V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  VI.3) „Další informace (je-li to relevantní) „– zadavatel uvede vysvětlující informace –  např.:  „jedná se VZMR“, nebo „VZ není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách“ apod.

– V objednávce, která je součástí formuláře zadavatel označí v položce „ Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ“ volbu „ NE“

– Pole v objednávce „Limit veřejné zakázky“ – povinná položka k vyplnění (pro statistické účely) se označí volba „podlimitní“

– Výsledek veřejné zakázky, která není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách, není sice zadavatel povinen uveřejnit, pro zachování transparentnosti však doporučujeme uveřejnit výsledek prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání


[i] Jedná se například o veřejné zakázky malého rozsahu, nebo veřejné zakázky zadávané příjemcem dotace, na něhož se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.