13 Kvě

Online konference: Den s veřejnými zakázkami

Odbor práva veřejných zakázek MMR pořádá dne 16. 06. 2020 online konferenci “Den s veřejnými zakázkami”. Ve čtyřech časových blocích se uskuteční celkem 12 školení zabývající se aktuálními tématy ze světa veřejných zakázek. Konference proběhne v prostředí MS Teams. Přihlašovat se můžete v sekci Školení nebo v níže uvedené tabulce.

Blok Témata
I. 9:00 – 10:00 Vyřizování námitek Základní způsobilost a její prokazování Elektronické katalogy a možnosti jejich využití
II. 10:15 – 11:15 Pravidla pro oblast zadávání dle interních směrnic zadavatelů Funkční souvislosti v rozhodnutí ÚOHS Povinné úkony ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ)
III. 11:30 – 12:30 Použití jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) Zadavatel a poddodavatel v zadávacím řízení Modely centralizovaného zadávání
IV. 12:45 – 13:45 Novela zákona o potravinách versus ZZVZ (nový § 37a) Ekoznačka Vzorky

Berte prosím na vědomí, že reálně se lze účastnit pouze jedné přednášky v rámci jednoho časového bloku.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.