29 Bře

Novelizace ZZVZ je blízko

Poslanecká sněmovna schválila 24. 3. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla a celkově zvýší srozumitelnost této normy. Dojde také ke snížení administrativní zátěže, protože zadavatel bude mít možnost poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání dokumentů. Dostupná je na tomto odkazu – sněmovní tisk 249.

Upozorňujeme, že podle schváleného znění nabyde novela účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení. Její momentálně očekávaná účinnost je tedy již na přelomu května a června. MMR plánuje prostřednictvím Portálu o veřejných zakázkách poskytovat školení, na kterých zájemce se změnami seznámí.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
do male enhancement work penis enlarge pill staminon male enhancement male enhancement matrix onyx male enhancement what famous person had no need or drive for sex penis enlargement brain wave booster liquid steel male enhancement reviews do men havea higher sex drive alpha hotrod male enhancement diet suppressant pills uk epsom salt bath to lose water weight best diet pill for appetite control do you lose weight when you stop smoking weed why did john goodman lose so much weight can you lose weight on a peloton not losing weight on diet pills top diet pills usa lipro diet pills ingredients buy adipex diet pills online cheap best thing to eat in the morning to lose weight diet pill ratings reviews how much weight could you lose in a month can i use my hsa for diet pills best keto diet pills to lose weight fast lose weight with metamucil dr sterns cbd gummies eagle hemp c b d gummies does cbd halp anxiety can cbd help hand pain amount of cbd for nerve pain cbd gummies high in calories cbd gummies legal uk cbd how can it help anxiety with out intoxication basic cbd dose for anxiety just cbd gummies ribbons where can i buy miracle cbd gummy bears best cbd oil for chronic pain uk tko gummies cbd 500mg what is cbd gummies used for