29 Bře

Novelizace ZZVZ je blízko

Poslanecká sněmovna schválila 24. 3. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla a celkově zvýší srozumitelnost této normy. Dojde také ke snížení administrativní zátěže, protože zadavatel bude mít možnost poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání dokumentů. Dostupná je na tomto odkazu – sněmovní tisk 249.

Upozorňujeme, že podle schváleného znění nabyde novela účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení. Její momentálně očekávaná účinnost je tedy již na přelomu května a června. MMR plánuje prostřednictvím Portálu o veřejných zakázkách poskytovat školení, na kterých zájemce se změnami seznámí.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.