26 Lis

Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek – zrušení poplatku za podnět

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který ruší ustanovení § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato změna zákona nabývá účinnosti ke dni vyhlášení Nálezu, tedy 26. listopadu 2019.

 

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.