12 Dub

Novela ZZVZ je v Senátu

Dne 11. 4. 2023 postoupila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek Senátu. Zde je vedena jako Senátní tisk č. 74. Novela upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla, zvýší srozumitelnost předpisu a přinese snížení administrativní zátěže.

Projednávání na plénu Senátu je plánováno na 10. 5. 2023. Do té doby se novelou bude zabývat Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně-právní výbor.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.