12 Dub

Novela ZZVZ je v Senátu

Dne 11. 4. 2023 postoupila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek Senátu. Zde je vedena jako Senátní tisk č. 74. Novela upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla, zvýší srozumitelnost předpisu a přinese snížení administrativní zátěže.

Projednávání na plénu Senátu je plánováno na 10. 5. 2023. Do té doby se novelou bude zabývat Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně-právní výbor.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
mojo male enhancement pills reviews liberty cbd male enhancement male enhancements available at target home remedy for treating erectile dysfunction pick up erectile dysfunction pills at pharmacy using sexy movito help man with erectile dysfunction how to cure low sex drive does viagra help reduce blood pressure non prescribed ed pills big penis usa enlargement pills most effective medication for erectile dysfunction zhengongfu male enhancer review lose weight fast without pills or diets my diet pill l air de rien true vision diet pills keto pills without dieting blood pressure pill with diuretic when to withold high blood pressure medication rejuv medical blood pressure magnesium tablets and blood pressure medication what blood pressure drug was recalled highest selling blood pressure medication pubmed hypertension treatment blood pressure level gestational high blood pressure medication medications to reduce diastolic blood pressure faa class 1 medical high blood pressure low blood pressure treatment symptoms low diastolic blood pressure causes and treatment hemp bomb pain freeze cbd 200mg 4oz cbd gummies and sex hemp bombs cbd gummies 70ct hemp smart hemp gummies buy oros cbd gummies how to start a cbd gummy ecommerce store pain away cbd salve kore organic cbd sour gummies best cbd for teenage anxiety cbd gummies pensacola fl cbd gummy bears legal vitality x cbd gummies reviews