17 Pro

Nové limity byly uveřejněny ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změní od 1. 1. 2022 limity určující nadlimitní veřejné zakázky.

Od příštího roku bude tento finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce 140 448 000 Kč a pro dodávky a služby 3 653 000 Kč, resp. 5 610 000 Kč v případě územních samosprávných celků. Novelizační nařízení vlády je ke stažení na tomto odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39287.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.