22 Čvn

Nová schémata pro profil zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb. jsou již k dispozici

Od 1. 10. 2016, tj. od nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Z tohoto důvodu MMR připravilo a zveřejnilo nová XML a XSD schémata pro profil zadavatele podle nové právní úpravy, aby měli provozovatelé dostatek času na úpravu svých elektronických nástrojů.

Nová schémata jsou dostupná zde.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:
Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz
Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oevz@mmr.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.