02 Bře

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl opětovně postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Postoupení návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel PS

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.