23 Led

Limity určující nadlimitní veřejné zakázky se snižují

Od 1. 1. 2020 se změní výše finančních limitů stanovených v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. Podle těchto finančních limitů se určuje, zda je veřejná zakázka nadlimitní a zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy. Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.

Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce bude 137 366 000 Kč a pro dodávky a služby 3 568 000 Kč. Výše limitů ve specifických případech lze vyčíst z dnes ve Sbírce zákonů uveřejněného nařízení vlády č. 335/2019 Sb., viz https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/    .

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.