03 Říj

Informace k uveřejňování informací dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně podrobného Metodického pokynu k uveřejňování a náležitostech profilu zadavatele a registrace do Věstníku

Vážení zadavatelé, v souvislosti se změnou legislativy, nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a na něj navázaných prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele dochází ke změnám ve způsobu a rozsahu uveřejňování informací na profilu zadavatele.

Věstník veřejných zakázek
– možnost podat formulář on-line přímo na webové stránce, zaslat XML prostřednictvím datové schránky
– odesílání formulářů prostřednictvím webového rozhraní – bude zprovozněno ke konci roku 2016
– byla zrušena listinná podání a off-line (pdf) formuláře
– nový způsob registrace z důvodu plnění podmínek zákona o kybernetické bezpečnosti
– zůstává zachován stávající způsob metodických pokynů pro vyplnění formuláře pro každý jednotlivý formulář
– byla vytvořena sada formulářů pro nadlimitní a podlimitní režim, atd.

Profil zadavatele
– omezený rozsah dokumentů, které musí být uveřejněny
– povinná doba uveřejnění dokumentů na profilu snížena na 2 roky
– upřesněn rozsah a technický popis struktury strojově čitelných údajů
– profil zadavatele, který byl oznámen v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zůstává profilem zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a není nutné jej znovu oznamovat

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.