11 Zář

Elektronizace veřejných zakázek

Jedním z úkolů Odboru národních a EU informačních systémů je pečovat o kvalitu veřejných zakázek a z toho vyplývajících dat.

V souladu se schválenou Strategií elektronizace veřejných zakázek chce prosazovat vyšší úroveň digitalizace zadávacích řízení. Je prokázáno, že vede nejen k vyšší transparentnosti, ale rovněž ke snižování nákladů zadávacího procesu, vyššímu počtu nabídek a v konečném důsledku k lepšímu plnění veřejných zakázek.

Již současná legislativa podporuje, a v některých částech dokonce vyžaduje, elektronizaci zadávacích řízení. V nejbližší době se chceme zaměřit na kontrolu dodržování platných ustanovení zákona a vyhlášky, zejména pak vyhlášky č. 168/2016 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Uveřejňování úplných informací o veřejných zakázkách minimálně v zákonem požadovaném rozsahu výrazně pomáhá při hledání vhodných dodavatelů. Proto se MMR bude snažit o zlepšení současného stavu a vyřešení problematických situací. Snahou MMR je rovněž motivovat zadavatele k uveřejňování podrobnější informací a informací o zakázkách malého rozsahu (viz úkol I.6 Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016-2020).

Do budoucna počítáme s dalšími změnami v této oblasti, ale vždy tak, aby dopad na zadavatele a pracnost zadávacích řízení byl minimální.

Logo MMR
© 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.