13 Zář

Doplněné FAQ k sankcím proti Rusku

Evropská komise rozšířila často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Přidány byly odpovědi na otázky č. 36 až 48. Český překlad se připravuje.

Doplněné FAQ naleznete zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
roar male enhancement can a penis be enlarged naturally best male enhancement pills in gas stations fluoxetine treatment for premature ejaculation vpxl male enhancement the most effective penis enlargment elite male male enhancement how long to get over premature ejaculation male enhancement rx pfizer viagra review male front enhancement boxers sertraline hydrochloride premature ejaculation acupressure for premature ejaculation viagra pills for premature ejaculation male enhancement pills recommended by dr oz can you do penis enlargement exercise two times a day male enhancement pills that work instantly max head flex bulge male enhancement cup t12k male enhancement pills best male enhancement pills for girth erectile dysfunction and testosterone surgical male enhancement cost green box chinese diet pills side effects of adipex diet pills do your lips get smaller when you lose weight do infrared saunas help you lose weight is trim pill keto safe banned diet pill that raises body temp otc weight loss pills similar to phentermine dollar tree weight loss pills how to take diet pills keto pills and keto diet indian summer diet pills south africa rebounding to lose weight dr oz tv show diet pills best way for runners to lose weight how to lose weight with endometriosis and pcos fiber supplements keto pill or powder best prescription diet pills for obesity how to lose weight after delivery while breastfeeding