24 Říj

Dočasné opatření – nemožnost zpracovávat on line výpisy z Rejstříku trestů v rámci SKD

Vážení dodavatelé,

z technických důvodů není možné dočasně zpracovávat automatické online výpisy z evidence Rejstříku trestů, které prokazují splnění základní způsobilosti dle §74 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pří zápisu či změně v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dočasně je proto nezbytné, aby si dodavatelé sami zajistili výpis z Rejstříku trestů a ten přiložili ke své žádosti. Doporučujeme, aby dodavatelé využili možnosti získání výpisu z Rejstříku trestů prostřednictvím Portálu občana, kde lze zdarma získat výpis z Rejstříku trestů přihlášené fyzické osoby a výpis z Rejstříku trestů jakékoliv právnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze rovněž získat na pobočkách Czech POINT. Dokumenty pak prosím zasílejte v podobě elektronického originálu, tzn. s elektronickým podpisem osoby, která doklad vystavila, a to prostřednictvím datové schránky.

Na odstranění problému pracujeme. Za komplikace se omlouváme, děkujeme za pochopení.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how to cure premature ejaculation by ayurvedic medicines viagra pills for men cvs how to help someone with erectile dysfunction x pills get to have sex organ zen male enhancement pills any new products for erectile dysfunction keto rapid diet pills instructions best diet pills to make you lose weight fast how to lose weight with high prolactin levels diet to lose weight fast for surgery keto number one pills diet supplement to lose weight fast best pill to burn fat fast how to lose weight in winter reviews biolyfe keto gummies fat pills side effects how many adults are on blood pressure medication tenoretic blood pressure medication zinc and blood pressure medication blood pressure pills and cialis blood pressure medication lisinopril 5mg cost high blood pressure medication early pregnancy how to stop high blood pressure without medication blood pressure medications to avoid in heart failure can you take high blood pressure medication with cannabis is taking testosterone pills ok with high blood pressure medication beta blockers high blood pressure blosonophene blood pressure medication green lobster cbd gummies customer service heady harvest cbd gummies 200mg where can i buy well being cbd gummies natures boost cbd gummies cost cbd thc dosage for anxiety danny koker cbd gummies price cbd topical pain solution cbd gummies compare is proper cbd gummies legitimate recommeded cbd oil for sleep cbd product distribution starpowa premium cbd gummies