05 Led

Změny v základní kvalifikaci

V zákoně o veřejných zakázkách se s účinností ode dne 1. 1. 2016 stanoví nový základní kvalifikační předpoklad dodavatele.
Podle nově vymezeného ustanovení v § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, splňuje v zadávacím řízení základní kvalifikační předpoklady dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Dodavatel splnění tohoto předpokladu prokazuje předložením čestného prohlášení.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.