03 Srp

Národní elektronický nástroj spuštěn

„Národní elektronický nástroj zvýší transparentnost zadávání veřejných zakázek a zároveň ulehčí přístup malým a středním podnikatelům na trh veřejných zakázek v České republice. Jedním z klíčových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti se spuštěním Národního elektronického nástroje do rutinního provozu je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů zákona o zadávání veřejných zakázek a principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Národní elektronický nástroj (dále „NEN“) je elektronická aplikace pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí. Jedná se o další krok procesu podpory elektronického zadávání veřejných zakázek v České republice. Spuštěním NEN zároveň Česká republika zajistí splnění požadavků Evropské unie a naplní povinnost vycházející z nových zadávacích směrnic, které dávají členským státům za úkol zabezpečit a realizovat plně elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek nejpozději do října 2018.
 
NEN je určen zejména pro ty zadavatele, kteří  dosud nemají elektronicky zajištěno zadávání veřejných zakázek a nebo již nadále nechtějí investovat finanční prostředky do vlastního řešení elektronického nástroje. Zadavatelé budou mít možnost používat komplexní elektronický nástroj garantovaný státem. Informace o veřejných zakázkách budou dostupné i široké veřejnosti. NEN je pro uživatele zdarma. Zpoplatněny jsou pouze úkony realizované třetími stranami (tj. zadavatel stále platí za uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek provozovateli Věstníku, případně za pořízení kvalifikovaného certifikátu – elektronického podpisu certifikační autoritě). Využívání NEN je pro zadavatele v současné době nepovinné.
 
Se systémem NEN v ostrém provozu se můžete seznámit na internetové adrese: https://nen.nipez.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.