27 Lis

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští do provozu Integrační komponentu NIPEZ jako další z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj realizoval v průběhu roku 2013 projekt „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekt úzce souvisí s aktuálně realizovaným projektem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ (NIPEZ) a řeší napojení NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR). V rámci projektu byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena Integrační komponenta NIPEZ (IK NIPEZ), která slouží pro napojení jednotlivých informačních systémů v rámci NIPEZ na ISZR.

Cílem projektu bylo pomocí Integrační komponenty NIPEZ a napojení na ISZR zajistit aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

V rámci realizace projektu byly dle možností daných Výzvou č. 14 (IOP) napojeny na IK NIPEZ:

• Věstník veřejných zakázek
• Informační systém o veřejných zakázkách

Další informační systémy NIPEZ budou následovat.

Více na www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ/


 

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.