30 Zář

Certifikace elektronických nástrojů po 1. říjnu 2016

Dne 21. července 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována nová vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Na základě této vyhlášky budou moci zadavatelé/provozovatelé elektronických nástrojů požádat o vydání certifikátu shody (funkcionality a prostředí), a to u příslušného certifikačního orgánu.

Pro účely posuzování shody funkcionality elektronického nástroje byly ve vyhlášce rozděleny elektronické nástroje do sedmi skupin dle jejich funkčních vlastností. Při vydání certifikátu shody budou posuzovány elektronické nástroje jednak ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje, tj. zda elektronický nástroj splňuje legislativní požadavky, a dále bude posuzován ve vztahu k prostředí, ve kterém je nástroj provozován.

V současné době probíhá proces reakreditace příslušných orgánů pro provádění výše uvedeného posouzení shody, a to Českým institutem pro akreditaci, proto není možné v tuto chvíli provádět proces certifikace. Certifikace však dle stávající ani nové legislativy není povinná, slouží pouze jako jeden z prostředků prokázání toho, že elektronický nástroj splňuje podmínky legislativy např. při řízení u UOHS.

Zadavatelé tak mohou používat pro realizaci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ty elektronické nástroje, které splňují podmínky legislativy účinné od 1. října 2016, a to i v případě, kdy příslušný elektronický nástroj nemá certifikát shody.

O skutečnosti, u kterého orgánu je možné provést certifikaci shody, bude MMR informovat prostřednictvím aktualit na tomto webu. 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.