02 Zář

​Informace ke změně XSD schémat pro profily zadavatele dle přílohy č. 8 vyhlášky 168/2016 Sb.

V návaznosti na přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabytí účinnosti vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, budou informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mít podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu.

Vzhledem k výše zmíněnému, je možný vznik následujících 3 situací:

Uveřejnění nové zakázky po 1. 10. 2016 -> data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Veřejné zakázky ukončené před 1. 10. 2016, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje -> informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 133/2012 Sb.

Veřejné zakázky zahájené před 1. 10. 2016, do kterých bude nutné zasahovat např. uvedení skutečně uhrazené ceny -> v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 168/2016 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje: Jde o rámcovou dohodu, nebo jde o DNS. Zbylé povinné položky profil zná a doplní automaticky a to: Dělená na části a Datum uveřejnění VZ na profilu zadavatele.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.