02 Dub

Informační systém o veřejných zakázkách

Vážení uživatelé,

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou podobu Informačního systému o veřejných zakázkách – ISVZ. Systém je založen na moderních technologiích v oblasti zpracování a analýzy dat, které nám do budoucna umožní poskytovat ještě přesnější údaje o trhu veřejných zakázek než doposud. Ambicí je poskytovat nejen základní data o trhu veřejných zakázek, tedy data, jakým způsobem byly veřejné prostředky alokovány, ale navíc zachytit trendy v realizaci zadávacích řízení a další informace, které budou moci zadavatelé využít již při přípravě těchto řízení. Poskytování těchto informací je však závislé jak na průběžném sběru dat, tak také na zdrojích, které budou do ISVZ napojeny. Z toho důvodu budou výstupy přidávány a zpřesňovány postupně v průběhu času.

Systém v současné době obsahuje základní set dat o trhu veřejných zakázek formou interaktivní nástěnek a statických reportů, OpenData a dále seznam nejvyužívanějších číselníků tak, jak jsou uživatelé zvyklí.

Zdrojem dat je prozatím Věstník veřejných zakázek. V realizaci je přidání dat z Národního elektronického nástroje. Ambicí je zapojit i další datové zdroje z prostředí veřejných financí. O průběhu vás budeme průběžně informovat.

V případě jakýchkoliv připomínek je možné nám tyto zasílat prostřednictvím ServiceDesk NIPEZ

O nové podobě ServiceDesk NIPEZ a plány, které s ním máme, Vás budeme informovat v průběhu dalších dní.

ISVZ je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.