Metodiky/stanoviska

05 Říj
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejný…
03 Říj
Metodiky ekologické Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek Šetrné pro…
03 Říj
Metodiky formální Čestné prohlášení ke střetu zájmů Oznámení o výběru dodavatele…
03 Říj
Metodiky obecné Evropské best practice pro malé a střední podniky Evropské best …
03 Říj
Odkaz na stránky MPSV, speciálně zaměřené na sociálně odpovědné zadávání (sociál…
30 Zář
Metodiky speciální k zadávacím řízením Zjišťování údajů o skutečném majiteli vyb…
30 Zář
Problematika stanovení lhůt Problematika stanovení lhůt Zjednodušené podlimitní …
26 Zář
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. …
06 Kvě
Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání v…
04 Úno
Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění: Zjištění č. 1 Neúplné podkla…
20 Led
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářs…
08 Led
Stěžejní rozhodnutí Soudního dvora EU: Rozsudek C 19/13 Rozsudek C 574/12 Rozsud…
Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.