Metodiky/stanoviska

11 Zář
Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázk…
14 Srp
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a …
02 Úno
Stanovisko ve věci doby přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele – 2 nebo 5 …
05 Říj
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejný…
03 Říj
Metodiky ekologické Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek Šetrné pro…
03 Říj
Metodiky formální Čestné prohlášení ke střetu zájmů Oznámení o výběru dodavatele…
03 Říj
Metodiky obecné Evropské best practice pro malé a střední podniky Evropské best …
03 Říj
Odkaz na stránky MPSV, speciálně zaměřené na sociálně odpovědné zadávání (sociál…
30 Zář
Aktuální metodiky speciální k zadávacím řízením k 16.7.2023 Zjišťování údajů o s…
30 Zář
Aktuální metodiky procesní k zadávacím řízením k 16.7.2023 Problematika stanoven…
26 Zář
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. …
06 Kvě
Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání v…
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
would you like some penis enlargement pills red male enhancement pills cbd gummies for penis enlargement herbal pills for erectile dysfunction best male enhancement pills for length new male enhancement pill how to say male enhancement in spanish volcano male enhancement capsules penis enlargement gummies review rock hard male enhancement free sample pure kana keto gummies can collagen make you lose weight how will a diet pill affect hear rate how to lose weight in 7 days with exercise highest rated fat burning pills what shake can i drink to lose weight diet pills with fast results keto life gummies ingredients wegovy 2 month results does wegovy make your stomach hurt does wegovy make you depressed does adderall or vyvanse suppress appetite more ingredient for cbd products cbd sour rainbow ribbons gummies justcbd spring valley cbd gummies for sale cbd sleepytime gummies natural products association cbd moonwalker thc gummies cbd range of products real proof of cbd benefits natures key thc gummies smart hemp gummies reviews how long does it take for thc gummies to activate is there cbd in thc gummies rate hempfusion cbd capsules for pain relief is cbd good for nerve pain strong cbd gummies anxiety best cbd tincture anxiety best cbd for anxiety colorado cbd gummy for tinnitus