Metodiky/stanoviska

04 Úno
Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění: Zjištění č. 1 Neúplné podkla…
20 Led
Společné stanovisko MMR a ÚOHS k výkladu „stáří“ referenčních zakázek podle § 79…
08 Led
Stěžejní rozhodnutí Soudního dvora EU: Rozsudek C 19/13 Rozsudek C 574/12 Rozsud…
08 Led
Stěžejní rozhodnutí soudů ČR: 5 Afs 75/2009 – 100 6 As 4/2015 – 51 7 As 21…
08 Led
Stěžejní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 2012/S260 2013/R87 20…
08 Led
V databázi rozhodnutí jsou uvedeny stěžejní rozsudky Úřadu pro ochranu hospodářs…
13 Lis
ARCHIV – dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zad…
24 Říj
ARCHIV Metodické pokyny níže uvedené, jsou určeny dodavatelům a zadavatelům pro …
24 Říj
Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé vyu…
24 Říj
Inquiry: Does the Government Procurement Procedure (GPA) apply to this contract?…
24 Říj
V níže uvedených rubrikách naleznete ostatní metodické materiály, analýzy, anket…
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
sex pills sold near me legal lean male enhancement reviews ultracore male enhancement reviews iron max health male enhancement sex pills gave me tongue sore hurricane x male enhancement erectile dysfunction medicines and drugs sex pills sold in stores medicinal cure for premature ejaculation sex anxiety cbd herbal supplements for erectile dysfunction gnc does ashwagandha help in erectile dysfunction can you lose weight on victoza does sleeping with a heating pad help lose weight detox weight loss pill belly button irwin naturals appetite suppressant can wegovy cause diverticulitis keto fast weight loss pills how to lose weight riding a stationary bike does federal bcbs cover wegovy scientifically proven appetite suppressant jodie marsh diet pills gummies with thc in them neatest cbd products out there highest level of cbd available in gummies little rock how much cbd gummies to take for nausea will cbd gummies get me high bite me cbd gummies cbd ointment for periods pain do i need a medical card to buy cbd gummies cbd white label gummies nsaids and hemp gummies how fast do cannabis gummies take to kick in daily cbd gummies for anxiety cbd patches for sleep best prices for cbd gummies cbd gummies from china delta 9 gummies tampa botanical farm cbd gummies price perfect stache cbd gummies