Legislativa

30 Čvc
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších p…
30 Čvc
Stěžejním účelem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějš…
17 Zář
Dne 5.července 2018 Evropská komise vydala Prováděcí rozhodnutí o použitelnosti …
05 Říj
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí sta…
09 Čvn
Prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souv…
09 Čvn
Platné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s vyznačením …
08 Čvn
V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných …
13 Lis
Směrnice Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha …
13 Lis
Nařízení jako prováděcí akty Komise EU a Rady slouží k přímé implementaci práva …
13 Lis
Novely upravující stávající právní předpisy EU, zejména potom směrnice 2004/18/E…
13 Lis
Evropské zadávací směrnice podrobně upravují postupy při zadávání nadlimitních v…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.