Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a související usnesení vlády nabývají účinnosti ke dni 1. října 2016  Pozn. Překlad níže uvedených právních předpisů slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je česká verze uvedených souvisejících právních předpisů v platném znění. Vyhlášky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vyhlášky … Pokračování textu Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek