Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 3 – Metodika veřejného nakupování

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Aplikace principu 3E
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Centrální nákup státu
  • Finanční kontrola
  • Legislativa
  • Metodika
  • Metodika CNS
  • SMART Governance
  • Veřejný sektor
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky

Dne 7. července 2016 vláda svým usnesením č. 620 schválila Metodický pokyn CHJ č. 3, kterým je Metodika veřejného nakupování: Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání.

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn CHJ č. 3, který se zaměřuje na oblast naplňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (tj. „principy 3E“) v praxi veřejného zadávání. Jedná se o dokument doporučujícího charakteru.

Dokument představuje metodickou pomůcku ve vztahu k naplňování principů 3E v procesu veřejného zadávání. Rozpracovává principy upravené č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, jehož je Ministerstvo financí gestorem.

Cílem metodiky není výklad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodika je zpracována v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a byla se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj průběžně konzultována.

Metodika je zaměřena pouze na ty fáze zadávání veřejných zakázek, které jsou považovány za stěžejní s ohledem na naplňování zmíněných principů 3E, a to výhradně z pohledu naplňování těchto principů. Výkladová stanoviska a související metodiky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek bude i nadále připravovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Metodika byla schválena usnesením vlády ze dne 7. července 2016 č. 620.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější