30 Lis Změna provozovatele číselníku NIPEZ

Vážení zadavatelé, od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku NIPEZ. Nově bude číselník NIPEZ dostupný na internetové adrese https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez....

Legislativa

Metodiky/stanoviska

Elektronizace VZ

NIPEZ

Info vzdělávání

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách

Společný nákup

Aktuality

30 Lis
Vážení zadavatelé, od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku …
21 Lis
Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky…
25 Říj
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a …
24 Říj
Vážení dodavatelé, z technických důvodů není možné dočasně zpracovávat automatic…
Nejbližší školící akce
14.12.2023 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
vitamin supplement for erectile dysfunction best male enhancement in usa does viagra permanently cure ed hombron natural male enhancement the rock male enhancement snl eating salmon enhance male sexual performance where can you buy testosterone cream for male enhancement pro plus liquid male enhancement testosterone supplements increase sex drive are sexual enhancement pills safe acupressure points to cure premature ejaculation male sexual enhancement products what natural herbs help greatly enhance male libido does vitamin b12 help with erectile dysfunction hardwood male enhancement cream reviews does sildenafil help premature ejaculation best exercise to help erectile dysfunction male enhancement pills at cvs pharmacy chocolate banana diet pills review slim dna keto acv gummies review do ace keto acv gummies really work what stores carry keto gummies how long should a hiit workout be to lose weight ftc complaints diet pills best and safe weight loss pills how good is hydroxycut diet pills goli nutrition apple cider vinegar gummies how long to lose cheat day weight albanese gummy bears keto rapid keto weight loss pills dr oz que son los productos cbd wholesale organic cbd products can i sell cbd gummies in georgia cbd oil bottle for anxiety cbd products buy los angeles cbd sleep aid canada cbd with equal thc products cbd products products hemp infused 1000mg gummies where can i buy science cbd gummies