30 Lis Změna provozovatele číselníku NIPEZ

Vážení zadavatelé, od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku NIPEZ. Nově bude číselník NIPEZ dostupný na internetové adrese https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez....

Legislativa

Metodiky/stanoviska

Elektronizace VZ

NIPEZ

Info vzdělávání

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách

Společný nákup

Aktuality

30 Lis
Vážení zadavatelé, od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku …
21 Lis
Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky…
25 Říj
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a …
24 Říj
Vážení dodavatelé, z technických důvodů není možné dočasně zpracovávat automatic…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
boost sx pro male enhancement does htx male enhancement work the effect of male enhancement colin mochrie premature ejaculation shark 5k male enhancement pills diabetes and lack of sex drive why sex drive increase before period top ten natural male enhancement pills how many hours does viagra last lady gaga adam driver house of gucci sex scene medicine to help with sex drive horny goat weed for penis enlarged soda diet weight loss how to get your girlfriend to lose weight reviews on the diet pill garcinia cambogia gnc top fat burning pills do they still make diet pills with ephedra what are the dangers of taking diet pills or laxatives not losing weight on diet pills top diet pills usa non stimulant fat burning pills what ingredients are in the keto diet pills best diet pills holland and barrett i want to lose weight and tone up xls diet pills ingredients what diet pills are people taking how fast can you lose weight with ozempic liquid protein diet for weight loss applied nutrition diet pills top notch nutrition fat burn pills reviews para que sirve choice cbd gummies how long cbd decrease anxiety clinical cbd gummies reviews cbd gummies by dr phil tko cbd gummies 250mg cab cbd replace anxiety and depression meds cannabis infused gummies cbd just cbd gummies review just checking in cbd delta 8 for sleep koi cbd gummies 12 pack